top of page

obs! utsatt pga Covid 19. Oppdatert plan for gjennomføring av utstilling kommer i 2021

SKJULTE SKATTER

et dypdykk i Tinn Kommunes Kunstsamling

Tinn Kunstforening bidrar til årets litteraturfestivalen med utstillingen:

 

SKJULTE SKATTER-

Kunst fra Tinn Kommunes samlinger

 

Prosjektleder for utstillingen er Tinn Kunstforenings sekretær Steinar Miland, som gjennom flere års engasjement i lokalpolitikken har arbeidet for bedring av kulturlivets kår i kommunen. Miland var blant annet delaktig i prosessen i forkant av implementeringen av det som skulle bli Norges mest berømte stykke hypermoderne kunst:

Martin Andersens Solspeil. Det var Miland som skrev søknaden til KORO (Kunst i Offentlig Rom Norge) - en utslagsgivende milepæl i forarbeidet.

Med denne utstillingen ønsker vi å bidra til at Tinn Kommune blir sine muligheter bevisst, hva gjelder det visuelle kunstfelt. I byen hvor det umulige er mulig er kanskje visuell kunst en fremtidig tungindustri?

 

 

Margrethe Kolstad Brekke, styreleder i Tinn Kunstforening

 

 

Kuratorisk uttalelse, Steinar Miland:

 

 

`` Tinn kommune blei satt på det internasjonale kunstkartet da Solspeilet ble lansert som en kunstinstallasjon, støttet av bl.a. KORO (Kunst i Offentlige Rom Norge). I dag tiltrekkes kunstnere fra inn- og utland for å se hvordan en kommune levendegjorde sitt motto om å gjøre det «umulige, mulig».  Det gir noen visjoner og forhåpninger om å videreføre arven fra industripionerer som Sam Eyde, Kr. Birkeland og ikke minst rallarene som bygde opp industrisamfunnet i Vestfjorddalen til den byen som ligger der i dag, Rjukan.

 

Tinn kommune har gjennom mange år samlet på kunst og formulerte i et kommunestyrevedtak i 2004 dette slik;

 

Kommunens mål med innkjøp av kunst er todelt; - det ene er å utsmykke offentlige kontorer og oppgradere det estetiske uttrykket, - det andre er at kommunen skal være en aktiv aktør som kjøper/bruker av kunst og derigjennom bedre markedet for at kunstnere skal få solgt sine produkter.»

 

Tinn kunstforening har gått sammen med enhet Kultur og Rjukan Bibliotek  om å løfte fram Tinn kommunes kunstsamling. Kunstsamlingen består av rundt 500 verk i ulik størrelse og kvalitet. Til daglig er den oppbevart i magasiner, men også på en rekke offentlige kontorer, institusjoner o.l.

Gjennom mange tiår har ulike ansatte på vegne av Tinn kommune bidratt til å legge til rette for  kunstutstillinger og innkjøp av kunst.

Dette har både vært skulpturer, byster, men i hovedsak malerier, litografier etc. Det er både kjente og ukjente kunstnere som er representert i samlingen.  Av de kjente kan nevnes Pablo Picasso,  Carl Nesjar, Franz Widerberg,  Per Kleiva, Paul Gauguin m.fl.. Komiteen som har stått for utvalget til  denne utstillingen har lagt vekt på kvalitet og en viss relevans til Rjukansamfunnet, men også tatt med de som har en relasjon til vår kommune, som Halvdan Engen, Astrid Brodtkorb, Ågot Kvåle, Liv Solberg, Gita Norheim, Willy Knudsen og Hjørdis Rising.

Vårt håp er at Tinns befolkning vil komme å se kunstverkene og bli stolte over den kvalitet og kvantitet som samlingen  representerer. Det er en stor skatt, som nå kommer ut fra «glemselen» og fram i lyset. Vi har forsøkt  å vise et representativt utvalg av  den store samlingen, og håper  at framtidige utstillinger kan vise enda mere bredde  i Tinn kommunes kunstsamling.

 

Steinar Miland, sekretær i Tinn Kunstforening

IMG_20200924_162038_2.jpg
bottom of page