top of page

LESESIRKEL:

Tinn Kunstforening vil se nærmere på spørsmålet: Hvilken betydning har romantikkens trafikk av vandrere opp Vestfjorddalen i Tinn hatt for norsk kunsthistorie?

Studiesirkelen starter 13. oktober 2020 kl. 18 i Biblioteks-kjelleren, og blir ledet av Leif Alberg.

Temaet er romantikken i norsk kunst med utgangspunkt i Claus Helberg: ``De første vandrere``(Grøndahl og Dreyer, 1994)  og også Peter Fjågesund: ``Til Telemark. Utlendingers reiser på 1800-tallet``. (Landbruksforlaget 2001).

Vi vil starte lesesirkelen med en generell innføring i begrepet romantikk - både i musikk, litteratur og kunst.
Gjennom lesning av Helberg vil vi se hvordan romantikken har påvirket norsk kunst.
Vi vil også bli bedre kjent med Tinn Kommune`s  kunstsamling, som er å finne i bibliotekets magasiner. 

​​

93977.jpg

​​

Rjukanfossen

tegning, antagelig 1821

Johannes Flintoe

27.07.1787 - 27.01.1870

Bildet er hentet fra Nasjonalmuseets digitale samling

bottom of page