top of page

Tinn Kunstforening startet opp igjen våren 2020, etter å ha ligget noen år på is. På årsmøte 12. Mars, ble disse valgt inn i nytt styre: 

Leder: Margrethe Kolstad Brekke 

Nestleder: Signe Eira  

Sekretær: Steinar Miland 

Kasserer: Leif Alberg 

Styremedlem: Steffen Fagernes Johannessen

Varamedlem: Liv Solberg Andersen

Varamedlem: Anita Meisler

Forøvrig er Lena Solbakken involvert i utvikling av sosialt kunst-program, og Tine Spuur blir med på arbeidet for god integrering av kunsthåndverk i kunstforeningens aktiviteter framover. 

Oppstarten av Kunstforeningen sammenfalt med at Tinn kommune, norsk kulturliv og verden forøvrig ble snudd på hodet av pandemi og pandemi-tiltak. Dette tvang fram en viss grad av nytenkning i forhold til prioriteringer, planlegging og rekkefølge av aktiviteter. Inntil videre venter vi litt med å utvikle ambisiøst program for kunstutstillinger. Vi fokuserer istedet i første omgang på å bygge opp en solid sosial arena for alle kunstinteresserte Tinn-døler. Dette vil skje på denne nettsiden, på sosiale medier samt gjennom sosiale aktiviteter i Rjukan by og Tinn Kommune hvor smittevernhensyn er godt ivaretatt. 

På denne måten får vi bygget opp en robust struktur for de krefter som gjennom frivillig innsats vil arbeide for at kunst og kultur får større spillerom i Tinn Kommune.

Og etterhvert som forholdene ligger til rette for dette, kommer vi sterkere tilbake med flotte utstillinger på Rjukanhuset i Rjukan Sentrum!

Alle henvendelser: post@tinnkunstforening.no

 

 

bottom of page