top of page

Hva skjer i Kunstforeningen? 

2024 Still ut helt på ekte Tinn Kunstforening 2.jpg
2024 Still ut helt på ekte Tinn Kunstforening 1.jpg

Bor du i Tinn kommune og driver med kunsthåndverk eller billedkunst?

7. september 2024 møtes kunstnere og kunsthåndverkere bosatt her i distriktet, i en utstilling du aldri har sett maken til. Du er invitert til å delta med ditt arbeid / dine prosjekter. Utstillingen skal settes opp i Kinogalleriet.

For å melde deg på, sender du en kort presentasjonstekst om deg og arbeidsfoto til Tinn Kunstforening sin epost: post@tinnkunstforening.no

Send for eksempel 5 setninger og 3 bilder – det holder – og selvfølgelig navnet ditt, innen 30. juni 2024.

Du er velkommen til å bli med, enten du har kunst som hovedjobb eller jobber med noe annet for å tjene penger. 

Vi opererer ikke med øvre eller nedre aldersgrense, og små kunstgrupper kan samarbeide om en levering.


Men du/dere må selv sørge for levering og henting av alle arbeider inn og ut av Kinogalleriet (Rjukanhuset). 

Kunstutstilling 10. November kl 17.00
Kinogalleriet, Rjukanhuset

kunstforerningen.jpg
333013934_758513575671178_5489417915845156413_n.png
kunstforeningen2.jpg

Telemarksutstillingen 2022

Les mer på skienkunstforening.no

Kurs i bildeanalyse inkludert dagstur til Nasjonalmuseet

22-25. august.

Kurset koster kr. 4900,- men Tinn Kunstforening sponser dette, slik at prisen for kr.3900,-

 

Kursprisen inkluderer: Overnatting på enkeltrom med bad/toalett (vi har også dobbeltrom), alle måltider i tillegg til pauseserveringer og ekskursjon siste dag til Nye Nasjonalmuseet i Oslo er også inkludert i prisen (med lunsj).

 

Vil du være med?  Kontakt Tinn Kunstforening så fort som mulig.  Mail til le-al@online.no eller SMS til 95176850.

 

Vil du lære hvordan man kan forstå kunst, lære bildeanalyse og metoder for å tolke det man ser?

Det finnes forskjellige måter å tilnærme seg et kunstverk og mange spørsmål reiser seg: Hva er form og hva er innhold? Hva er komposisjon og kompositoriske elementer? Hva er tradisjonell symbolbruk og hva kan skjule seg bak enkelte detaljer i et bilde? Og sist, men ikke minst, hvilken rolle spiller vi som betraktere i møte med kunst? Sammen skal vi gjennomgå en del hovedverk i kunsthistorien og finne måter for å «avdekke» bildenes gåte. Kurset vil gå over tre dager på Nestor. Vi avslutter med en ekskursjon siste dag til nye Nasjonalmuseet der vi ser kunst «live».

 

Kursholder: Wenche Findal er dr. art i kunsthistorie og professor emeritus fra NTNU.

 

Her er mer info om programmet:

https://www.nestorkurs.com/bildeanalyse-innf%C3%B8ring

 

 

Nevner også neste kurs som er en videreføring til dette som vi skal ha i oktober: https://www.nestorkurs.com/bildeanalyse-litt-videre

 

Litt om Nestor finner du her: https://www.nestorkurs.com/om-oss

I LYS AV SKYGGEN

Alla luce dell'ombra`

oktober - november 2022

Høsten 2022 vil to italienske kunstnere oppholde seg på Rjukan i måneden når den nå verdensberømte skyggen beveger seg inn i Vestfjorddalen – og produsere kunst inspirert av stedet og lysforholdene.

Kunstnerene vil gjennom sitt arbeidsopphold oktober 2022  bli å treffe i Kinogalleriet på Rjukanhuset, og mot slutten av oppholdet vil en utstilling av resultatene bli satt opp i samme lokale.

Manual Portioli har gjennom de senere år fokusert på dramatiske norske landskap, først og fremst på Vestlandet.

Med vitale penselstrøk, oppsiktsvekkende fargekombinasjoner og og til tider et visuelt slektskap med energisk grafittimaleri, revitaliserer Portioli tradisjoner for romantisk landskapsmaleri gjennom sin tolkning av norsk natur.

Vi er spent på å se hva slags inntrykk forholdet mellom arkitektur, bystruktur og natur her i Vestfjorddalen vil gjøre på Portioli.

Ester Grossi har gjort seg bemerket på Italiensk og internasjonal kunstscene med malerier hvor en modig- men finstemt palett og sensitivet for valører gjør henne til en god kandidat for en kunstfaglig analyse av Rjukan-skyggens blåtonespekter. Hun vil holde spesielt fokus på forholdet mellom lys og arkitektur under sitt opphold på Rjukan.

 

https://www.manuelportioli.com/

https://www.estergrossi.com/

Prosjekt NåDa: samtidskunst og kulturarv

Med verdensarv og solspeil er Tinn kjent for sin kulturarv og samtidskunst. Gjennom Norske Kunstforeninger deltar Tinn kunstforening i det landsomfattende prosjektet NåDa, som tematiserer nettopp denne koplingen. Sammen med en profesjonell samtidskunstner deltar en gruppe ungdom fra Tinn i konseptutvikling og gjennomføring en ny samtidskunstproduksjon. Gjennom prosessen vil ungdommene få innsikt i tanke- og arbeidsprosesser som ligger til grunn for kunstutvikling, og samtidig få innsikt i hva kulturarv er, kan være – og kan gjøre. Prosjektet bidrar til historisk empati, eksponering, og politisk sensitivitet, og vil invitere til refleksjoner omkring sted, miljø og identitet. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB gjennom Norske Kunstforeninger, og Kulturrådet. Det er også opprettet samarbeid med forskergruppen Kulturarv i bruk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Kunstforeningen har engasjert samtidskunstneren Martin Andersen som kunstnerisk leder i prosjektet. Andersen er en av initiativtakerne til Rjukan Solarpunk Academy og utviklet solspeilet på Rjukan som stedsspesifikk samtidskunst med kulturhistorisk forankring. Prosjektet som nå er under utvikling har form av konseptkunst, og tar utgangspunkt i den regulerte elva Måna som flyter gjennom Vestfjordalen – oppvekstmiljøet til ungdommene selv.

 

Lenker:

Prosjekt NåDa ved Norske kunstforeninger: https://www.kunstforeninger.no/prosjekter/naada/

Rjukan Solarpunk Academy: https://www.rjukansolarpunkacademy.com/

Kulturarv i bruk ved USN: https://www.usn.no/forskning/forskergrupper-og-senter/humanistiske-fag/kulturarv-i-bruk/

Telemarksutstillingen

Telemarksutstillingen er en av svært få juryerte utstillinger, som åpner for både amatører og profesjonelle. Dette er en viktig plattform for unge kunstnere. De lokale kunstnerne Anne-Rose Stumpf og Liv Solberg Andersen er begge antatt til årets utstilling.

 

Telemarksutstillingen er en biennale (skjer hvert andre år) Den er Skiens Kunstforenings største prosjekt, med lange tradisjoner. Dette året vil være 53. gang utstillingen produseres.


Telemarksutstillingen skal vises på fem steder denne gangen, og finalen blir Kinogalleriet på Rjukan i desember.

Dette gleder vi oss veldig til.

 

Mer informasjon:

http://www.skienskunstforening.no/telemarksutstillingen-2022.html

https://www.annerosestumpf.com/

https://www.livsolberg.no/

bottom of page