top of page

På tur i Tinn med Liv Solberg Andersen

Våren 2020 ble norsk kulturliv og verden forøvrig snudd på hodet av pandemi og pandemi-tiltak. Dette tvang fram en viss grad av nytenkning i forhold til prioriteringer og planlegging av aktiviteter. Utendørs turer og workshops i Tinn kommune ble gjennomført sommeren 2020, hvor smittevernhensyn ble godt ivaretatt.

 

Turene ble gjort i ånden til de som dro før oss og malte eller tegnet i Tinn. Wilhelm Maximilian Carpelan (finskfødt svensk offiser, tegner, landmåler, kartograf og maler) skal i kunsthistorisk sammenheng ha vært «oppdager» av høyfjellene i Telemark. Han tegnet Gaustatoppen og Rjukanfossen, malte «de vildeste og mest maleriske Fjeldenge i hidtil saa lidet bekjendte Enge» (Nils Messel, red. (2008) Norsk Wikipedia). Senere kom kunstnerne Johannes Flintoe, Peder Balke, I. C. Dahl og Thomas Fearnley.

 

Turene/ workshopene linkes til lesesirkelen som Tinn Kunstforening ved Leif Alberg skal tilrettelegge for høsten 2020. Der vil vi se nærmere på spørsmålet: Hvilken betydning har romantikkens trafikk av vandrere opp Vestfjorddalen i Tinn hatt for norsk kunsthistorie?


Tinn Kunstforening planla åtte workshops for alle medlemmer mellom 16 og 100 år. I tillegg til å legge til rette for sosiale møteplasser med gode naturopplevelser, var målet å stimulere til kreativitet og eksperimentering. Individuelle innspill og kompetansedeling ble ønsket velkommen.

 

Deltagerne skulle få gjøre det de hadde lyst til av kreative aktiviteter - maleri, skisse, fotografering eller hugge ut et ryttermonument i marmor av seg selv. Eller mer dikterisk sagt:

 

" Den enes stygt Er for en annen Genialt

Å utforske

Å utfolde

Seg selv

Et speil

Et sted hvor

Man kan rette opp

Å skape noe nytt Å leve er å skape

Nye minner Som vi formidler " (Lena Sol)

 

 

Været var ikke på Tinn Kunstforenings side - to ganger måtte vi avlyse. Men Sandven og Sandviken ble besøkt i regn. Grønn natur og vannspeil i Tinnsjø og froskedam.

 

På Nedre Dale ble vi godt mottatt i flott vær. Vi fikk se både stua og stabburet til Johannes Dale, Gaustatoppen «live» fra Dale-perspektiv, samt gamle malerier av Gaustatoppen.

 

Tveitoparken og Adminiparken i solskinn – og med kunstnerisk aktivitet.

 

Vi avrundet med en tur til Industriarbeidermuseet. Kunne jo ikke helt glemme tungtvannet. En opplyst tur med dyktig og velinformert guide.

bottom of page